Actieplan Kindermishandeling

In Nederland wordt in elke klas gemiddeld 1 kind per jaar mishandeld en sterft gemiddeld 1 kind per week door mishandeling. Ondanks alle inspanningen en zaken die al goed gaan, missen we nog veel  teveel  kinderen die mishandeld worden en die daar hun hele leven de littekens van dragen en dit soms zelfs met de dood moeten bekopen. Wat de VVD-fractie betreft is dit onbestaanbaar. Dat is ook de reden dat ik een actieplan heb opgesteld. Ik doe in mijn plan aanbevelingen om signalering, bestrijding en behandeling van kindermishandeling te verbeteren.

Hieronder ga ik in gaan op deze drie elementen in het plan:

Om tot
 betere signalering te komen vraagt de VVD de staatssecretaris drie zaken:
Ten eerste de verplichte meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld zodanig aan te passen dat melden in stap 5 niet langer vrijblijvend is voor professionals.
Ten tweede op die locaties waar veel kinderen en/of ouders komen beroepsgroepen te (blijven) stimuleren zich (bij) te scholen op het herkennen van kindermishandeling en er op toe te zien via onder meer de inspecties of dit ook daadwerkelijk gebeurt.
Ten derde een aanpak te ontwikkelen waarbij signalering van kindermishandeling plaatsvindt op basis van factoren waarvan bewezen is dat deze tot een verhoogd risico op kindermishandeling leiden en daarbij de goede ervaringen met het ouderprotocol te betrekken.

Om
 tot betere bestrijding van kindermishandeling te komen vraagt de VVD drie zaken:
In de eerste plaats ervoor te zorgen dat er een verplicht volgsysteem komt voor kinderen waarover Veilig Thuis zorgen heeft over hun veiligheid en Veilig Thuis voor deze monitoring verantwoordelijk te maken.
In de tweede plaats in onveilige situaties voor het kind tijd en rust te creëren (bijvoorbeeld via inzet van het tijdelijke huisverbod) om zo voor het kind, liefst thuis en anders in een pleeggezin, een veilige situatie te creëren en deze ook duurzaam te laten zijn.
In de derde plaats te onderzoeken of  het  invoeren van een  artikel in het Wetboek van Strafrecht waarin fysieke mishandeling van een kind strafbaar wordt gesteld, kan bijdragen aan een effectievere en daadkrachtigere bestrijding van kindermishandeling.

Om
 tot een betere behandeling van kindermishandeling te komen vraagt de VVD het kind daadwerkelijk centraal te stellen door bewezen effectieve behandelingen voor kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling in multidisciplinaire centra aan te bieden.     

Tenslotte vraagt de VVD om kindermishandeling zoveel mogelijk te voorkomen v