• Onderzoek Inkoopmethoden Specialistische Jeugdhulp

  Onderzoek gepresenteerd tijdens AO Jeugdhulp 30-06-2016 Lees verder

 • Actieplan Kindermishandeling

  Actieplan Kindermishandeling Lees verder

 • Sturen op Outcome

  01 oktober − Outcome-Criteria Lees verder

 • De toekomst van de arbeidsmarkt?

  30 juni − De toekomst van de arbeidsmarkt? Lees verder

 • Zet het kind centraal!

  15 april − Ouders die veroordeeld zijn voor seksueel misbruik of zware mishandeling van hun kind mogen niet langer een omgangsregeling krijgen met hun kinderen. Dat stelde Brigitte van der Burg (VVD) in het algemeen overleg kindermishandeling in de Tweede Kamer. "Het omgangsrecht van ouders is nu zwaar verankerd in de wet, maar het belang van het kind staat voorop". Daardoor kan het gebeuren dat kinderen gedwongen geconfronteerd worden met de ouder die hen al verschrikkelijk beschadigd heeft. Dat is wat de VVD betreft onacceptabel. Lees verder

 • Brigitte van der Burg: “Pak jeugdige veelplegers hun ‘blingbling’ af!

  10 november − De bestrijding van de criminaliteit door dit kabinet werpt duidelijk zijn vruchten af. Criminaliteitscijfers dalen jaarlijks met bijna 9%. Toch is er een groep die zichzelf onaantastbaar waant; een kleine groep jonge veelplegers. Tijdens het wetgevingsoverleg Jeugd op 3 november jl. heeft Brigitte van der Burg gepleit voor een consequentere aanpak van deze groep, zodat zij breken met hun slechte gewoontes. Misdaad loont immers niet. Hieronder treft u de inbreng van Brigitte van der Burg in dit debat aan gevolgd door de toezeggingen op dit punt door staatssecretaris Teeven. Lees verder

 • VVD lanceert taaloffensief

  10 november − In het wetgevingsoverleg Jeugd van 3 november jl. kondigde Brigitte van der Burg (VVD) aan in samenwerking met haar collega’s Malik Azmani, Karin Straus en Anne Mulder een taaloffensief te lanceren. Het doel: Laaggeletterdheid in Nederland terugdringen. Hieronder vindt u de tekst zoals die is uitgesproken door Brigitte van der Burg en toezeggingen daarop door staatssecretaris van Rijn. Lees verder